Leiar for Framtidslaben

United Future Lab Norway (Framtidslaben) blei etablert i 2019 og er drifta av Ålesund kommune og er ein del av FNs program for smarte og berekraftige byar. Framtidslaben er basert på partnarskap mellom aktørar frå privat næringsliv, akademia og offentleg sektor. Målet er å bidra til at vi saman når FNs berekraftsmål.

Framtidslaben koplar folk, tankar, idear frå akademia, offentleg og privat sektor i eit partnarskap der målet er å utvikle og igangsette berekraftsprosjekt innan ulike tema. Gjennom arbeidet som er gjort så langt har vi eit godt utgangspunkt med mange aktører som jobber godt sammen for å finne nye løsninger for et mer bærekraftig samfunn.

Nå tar vi arbeidet eit steg vidare og søker deg som vil leie Framtidslaben inn ei ny og spanande fase.

Det pågår eit arbeid saman med sentrale aktørar som blant anna The North West, NHO, NTNU og kommunane i regionen for å finne ei ny organisering av berekraftsarbeidet. Som leiar av Framtidslaben får du ei sentral rolle i denne omorganiseringa. 

Søknadsfrist 2. mai!


KLIKK HER FOR Å FÅ OPP STILLINGSANNONSA

_1455213.jpg