2020 was a difficult year for many, now we are planning ahead for 2021!

In 2020 we had a total of 18 digital events, with 2000 participants! Now we are looking forward to a physical conference in 2021. The date is set for week 35 (30.08.-05.09.) 

We must work together to reach the SDGs, but how will the changes affect our society, our workplace and our daily lives? 

On The North West we will build relations, increse knowledge, share experiences and challenge established truths, with the goal of shaping the regions of the future. Private businesses, public sector, art&culture, HE-sector and the people will do as we always have here on the Norwegian coast, we will work together.

Will you join us?

Events, program and information will come! 

Presentasjon1.jpgDigitalt utanforskap

The North West og United Future Lab Norway inviterte til webinar om digitalt utanforskap. Vi samla næringsliv, frivilligheita, kommune og akademia til å dele erfaringar og diskutere korleis vi skal løyse dette framover!

I webinaret adresserer vi korleis aukande digitalisering kan føre til at ein ikkje får ta del i samfunnet på lik linje med andre.
Dette kan gjelde både born, eldre, minoritetar, i arbeidslivet og elles der det er mangel på opplæring eller tilgang til digitale verktøy.

Sjå webinaret under: Berekraftsfylket Møre og Romsdal - leave no one behind

The North West, United Future Lab Norway og Møre og Romsdal fylkeskommune inviterte til nettmøte om korleis vi gjer kartlegging om til handling!

Vi skal ta dykk med på reisa frå då kommunane Ålesund, Sula og Giske gjekk inn i FN-prosjektet U4SSC-IP som dei fyrste i Noreg, til Møre og Romsdal som berekraftsfylket nr. 1 i Noreg. Vi skal snakke om korleis det blir arbeidd med å få alle med på laget i berekraftsarbeidet og vise korleis organisajonar, næringsliv og offentleg sektor går frå ord til handling gjennom konkrete prosjekt som skal gjere oss meir berekraftige.

Gjennom arbeid nasjonalt og internasjonalt i ulike partnarskap og i samarbeid med FN, gjer vi kartlegging om til handling, politikk og næring.

Sjå webinaret under: